History

İstanbul Antlaşması 1736

İstanbul Antlaşması, 1736 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile İran (Safevi İmparatorluğu) arasında imzalanan bir antlaşmadır. İstanbul Antlaşması’nın imzalanma tarihi 17 Ekim 1736’dır. Bu antlaşma, Osmanlı-İran savaşlarını sona erdirmiş ve taraflar arasında sınırları belirleyerek barışı sağlamıştır.

İstanbul Antlaşması’nın başlıca hükümleri şunlardı:

  1. Sınırların Belirlenmesi: Antlaşma ile Osmanlı ve İran arasında sınırlar belirlenmiş, her iki taraf da kendi toprakları üzerinde egemenlik haklarını kabul etmiştir.
  2. Ateşkes ve Barış: Antlaşma, taraflar arasında dört yıl süreyle geçerli olan bir ateşkesi içeriyordu. Bu süre zarfında her iki devlet de saldırıda bulunmamayı taahhüt etti.
  3. Ticaret Anlaşmaları: Antlaşma, ticaretin serbestleştirilmesini ve her iki tarafın da ticari ilişkiler kurmasını sağlamıştır.

Bu antlaşma, Osmanlı ve İran arasındaki uzun süren çatışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İki imparatorluk arasındaki sınırların belirlenmesi ve barışın sağlanması, bölgedeki siyasi dengelerin değişmesine yol açmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button